Mayoral pečuje o moře a oceány.

V letošní sezóně společnost spojila síly s nadací Ecomar s cílem zvýšit povědomí o důležitosti ochrany a péče o naše moře a oceány.

Ecomar je nadace s více než dvacetiletou zkušeností, jejímž posláním je vytvářet pozitivní dopad na planetu a poskytovat řešení ekologických problémů mořského ekosystému. Svou činnost vyvíjí především v oblasti vzdělávání, zaměřeného na pilíře solidarity, udržitelnosti, sportu, zdravého životního stylu a environmentálního povědomí.

Stejně jako v případě Mayoral, jsou pro všechny její aktivity vodítkem Cíle udržitelného rozvoje OSN. Činnost nadace ovlivňuje řadu cílů udržitelného rozvoje, například (jak jsou definovány OSN) Zdraví a blahobyt, Kvalitní vzdělávání, Rovnost žen a mužů, Průmysl, inovace a růst, Odpovědná výroba a spotřeba, Opatření v oblasti klimatu, Partnerství pro dosažení cílů a Život pod vodou, což je hlavní smysl existence nadace Ecomar.

Mezi konkrétní aktivity vyplývající ze strategie patří například úklid pobřeží. S pomocí dobrovolníků bude společnost sbírat odpad zanechaný na plážích, aby se zabránilo jeho návratu do moře, a bude separován k řádnému zpracování. Cílem je v letošním roce přispět ke sběru jedné tuny odpadu.

Jak uvádí Nadace Ecomar, "důležitější než odpad, který bude sebrán, je osvětové poselství, které si účastníci odnesou domů". Osmdesát procent pobřežního odpadu vzniká ve vnitrozemí. Pro dosažení čistějších moří je nutné nahradit mentalitu vyhazování udržitelnějšími alternativami, jako je recyklace a opětovné použití.

I vy můžete být součástí řešení, připojte se ke změně!